Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Wa 753/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-10

Sprawa ze skargi J. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku (godz. [...]) o udostępnienie informacji publicznej

I OSK 2915/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi M. N. na przewlekłe prowadzenie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K.postępowania wznowieniowego w sprawie aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości

II SAB/Wa 709/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-19

Sprawa ze skargi M. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Rz 122/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-01-11

Sprawa ze skargi M.M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawie wniosku

IV SAB/Wa 338/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-01

Sprawa ze skargi G. N., E. W., J. S., A. Z., A. Z., T. S., R. S., G. T., A. K., M. S., M. N. i E. T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 340/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-01

Sprawa ze skargi G. N., E. W., J. S., A. Z., A. Z., T. S., R. S., G. T., A. K., M. S., M. N. i E. T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 341/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-01

Sprawa ze skargi G. N., E. W., J. S., A. Z., A. Z., T. S., R. S., G. T., A. K., M. S., M. N. i E.T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Gl 248/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-11-27

Sprawa ze skargi L. B. na przewlekłość postępowania administracyjnego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. w przedmiocie zasiłku celowego

V SAB/Wa 14/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-28

Sprawa ze skargi (...) w W. na przewlekłość postępowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie rozpatrzenia protestu od negatywnej oceny projektu

II SAB/Wa 257/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-30

Sprawa ze skargi K. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Głównego Policji
1   Następne >   +2   +5   +10   25