Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

III SAB/Gl 57/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-09-09

Sprawa ze skargi 'A' sp. z o.o. w S. na przewlekłość postępowania Wojewody Śląskiego w przedmiocie zatrudniania cudzoziemców

IV SAB/Wr 155/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-09-12

Skarga D. J. W. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta W. w przedmiocie skargi na blokadę konta na portalu Twitter.

IV SAB/Wr 138/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-09-04

Skarga D. J. W. na przewlekłość postępowania Marszałka Województwa D. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

VI SAB/Wa 39/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-26

Sprawa ze skargi 'A.' Sp. z o.o. z siedzibą na przewlekłe prowadzenie postępowania o udzielenie informacji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

III SAB/Wr 800/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-09-26

Sprawa ze skargi 'A' sp. komandytowa w S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pracę typu A (R. B.)

III SAB/Gl 60/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-09-09

Sprawa ze skargi 'A' sp. z o.o. w S. na przewlekłość postępowania Wojewody Śląskiego w przedmiocie zatrudniania cudzoziemców

III SAB/Gl 59/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-09-09

Sprawa ze skargi 'A' sp. z o.o. w S. na przewlekłość postępowania Wojewody Śląskiego w przedmiocie zatrudniania cudzoziemców

VI SAB/Wa 45/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie wniosku o wpis na listę radców prawnych

II SAB/Sz 76/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-09-24

Sprawa ze skargi M. H. oraz K. H. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta w przedmiocie aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków

I SAB/Gl 13/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-09-23

Sprawa ze skargi A sp. z o.o. w likwidacji w R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług za marzec 2016 r.
1   Następne >   3