Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Gl 1/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-05-28

Sprawa ze skargi A sp. z o. o. w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 2015 r. i wrzesień 2015 r.