Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych X

II SAB/Wa 125/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-17

Sprawa ze skargi M. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie niewypełnienia obowiązku informacyjnego przez E. Sp. z o.o. z siedzibą w S.

II SAB/Wa 134/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-09

Sprawa ze skargi M. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie skargi dotyczącej udostępnienia przez Centralę [...] S.A. z siedzibą danych osobowych zawartych w piśmie