Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych X

II SAB/Wa 21/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-28

Sprawa ze skargi R. J. na przewlekłe prowadzenie przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych postępowania w sprawie rozpoznania wniosku z [...] maja 2016 r.

II SAB/Wa 12/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-15

Sprawa ze skargi J. Z. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie przetwarzania danych osobowych

I OZ 1057/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VIII SAB/Wa 149/15 o odrzuceniu skargi J. P. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

VIII SAB/Wa 152/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-21

Sprawa ze skargi A. P. -L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie ochrony danych osobowych

II SAB/Wa 330/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-23

Sprawa ze skargi A. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SAB/Wa 21/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-23

Sprawa ze skargi I. J. i R. J. na przewlekłe prowadzenie przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych postępowania w sprawie rozpoznania wniosku z [...] maja 2016 r.

II SAB/Wa 490/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-18

Sprawa ze skargi R. Z. na przewlekłe postępowanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych