Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Gl 37/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-11-28

skarg B.H.-S., W.Z. na przewlekłość prowadzenia postępowania przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nierozpoznania w terminie odwołania od decyzji w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego

VII SAB/Wa 111/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-01

Skarga I. K. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [..] w przedmiocie : przewlekłości postępowania

II SAB/Ke 6/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie samowoli budowlanej

VII SAB/Wa 75/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania

II SAB/Łd 37/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-09-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. w przedmiocie nałożenia obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego przewodów kominowych

II SAB/Łd 27/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-06-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę stacji paliw płynnych z obiektami towarzyszącymi

II SAB/Łd 57/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie nakazu wstrzymania prowadzenia robót budowlanych

II SAB/Gl 45/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-15

Sprawa ze skargi M. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. w sprawie niewłaściwego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest

IV SAB/Po 67/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-12-13

Sprawa ze skargi Ł. Sz. na przewlekłość Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w przedmiocie usunięcia nieprawidłowości dotyczących przewodów wentylacyjnych