Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SAB/Wr 18/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-06

Sprawa ze skargi K. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta W. w przedmiocie robót budowlanych związanych z wykonaniem kominka w lokalu mieszkalnym

II SAB/Gd 45/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-06-15

Sprawa ze skargi Z. B. na przewlekłe prowadzenie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu postępowania w sprawie robót budowlanych

II SAB/Łd 19/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-22

Sprawa ze skargi M.J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. w przedmiocie legalności wykonania otworów okiennych w budynku

IV SAB/Gl 107/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-14

Sprawa ze skargi B. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

VII SAB/Wa 4/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-06

Sprawa ze skargi W. F. na przewlekłości postępowania prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II OSK 2540/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi E. C. i K. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim

VII SAB/Wa 20/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II OSK 1210/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-25

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie sygn. akt VII SAB/Wa 4/18 odrzucającego skargę W. F. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II SAB/Kr 100/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-30

Sprawa ze skargi D. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SAB/Rz 51/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-06-18

Sprawa ze skargi K. Ć. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie remontu i przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej
1   Następne >   2