Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SAB/Kr 16/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-03-06

Skarga M. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K.

II OZ 205/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie doprowadzenia wewnętrznej instalacji elektrycznej do stanu zgodnego z przepisami

II SAB/Łd 82/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-10-24

Sprawa ze skargi I. K.-P. na przewlekłe prowadzenie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. postępowania w przedmiocie usunięcia błędu pisarskiego w decyzji umarzającej postępowanie dotyczące budynku gospodarczego

II SAB/Ol 30/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-10-15

Sprawa ze skargi '[...]' na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego '[...]' w przedmiocie legalizacji obiektu

VII SAB/Wa 60/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-05

Sprawa ze skargi J. H. i Z. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania