Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Go 169/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] w przedmiocie odstąpienia od warunków pozwolenia na budowę

II SAB/Gd 51/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-09-29

Sprawa ze skargi B. K. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SAB/Łd 32/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-06-16

Sprawa ze skargi I. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie samowoli budowlanej

II SAB/Wa 814/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-20

Sprawa ze skargi E. Z. i Z. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wr 47/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-11-26

Sprawa ze skargi Z. D. i B. D. o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 75/15

II SAB/Łd 35/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-06-30

Sprawa ze skargi S. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie samowoli budowlanej

II SAB/Gl 58/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-12-07

Sprawa ze skargi E. N. oraz I. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta C. w przedmiocie uznania za stronę w postępowaniu dotyczącym pozwolenia na budowę

II SAB/Kr 33/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-09-15

Sprawa ze skargi J. P. i J. S. na przewlekłe prowadzenie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. - Powiat G. postępowania w sprawie wydania nakazu rozbiórki

VII SAB/Wa 310/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-12-29

Sprawa ze skargi I.U. i S. U. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego