Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Gl 49/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-01-08

Sprawa ze skargi M. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych

II SAB/Lu 148/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-01-13

Sprawa ze skargi T. K. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego

II SAB/Wr 8/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-04-09

Sprawa ze skargi D.G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. w przedmiocie rozpoznania odwołania

II SAB/Ol 97/21 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2021-10-21

Sprawa ze skargi D. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez '[...]' Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego w sprawie projektu budowlanego zamiennego

II OZ 291/21 - Postanowienie NSA z 2021-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia skargi Z. D. i B. D. o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 75/15

II SAB/Gl 53/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-03-05

Sprawa ze skargi M.H. i E.H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. w przedmiocie rozpoznania skargi w sprawie legalności robót budowlanych

II SAB/Go 202/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-11-10

Sprawa ze skargi R.N. na przewlekłość Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie legalności budowy wiaty