Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II SAB/Ol 16/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-03-10

Skarga F. W. na Prokuraturę Rejonową w przedmiocie niezałatwienia sprawy w terminie i przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie udzielenia pomocy postpenitencjarnej