Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

VIII SAB/Wa 85/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-05

Sprawa ze skargi K. R., M. K., K. K., A. K., P. K. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postępowania w sprawie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SAB/Ol 20/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-04-27

Sprawa ze skargi M. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Powiatowego Policji w sprawie dotyczącej wydania zaświadczenia

II SAB/Wa 424/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-11

Sprawa ze skargi L. M. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postępowania w sprawie wniosku