Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II SAB/Wa 105/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-18

Sprawa ze skargi R.B. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postępowania w przedmiocie wyłączenia stosowania przepisów

I OSK 1538/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-01

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wniosku

II SAB/Wa 227/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-30

Sprawa ze skargi A. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na skutek wniosku o wyłączenie stosowania przepisów ustawy

II SAB/Wa 86/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-25

Sprawa ze skargi J.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie prowadzenia postępowania w sprawie wyłączenia stosowania przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

II SAB/Wa 361/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-04

Sprawa ze skargi Z.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie stosowania przepisów ustawy

II SAB/Wa 285/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-01

Sprawa ze skargi W.M. przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie stosowania przepisów

II SAB/Wa 182/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-26

Sprawa ze skargi J.N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wa 127/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-31

Sprawa ze skargi A. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wyłączenie stosowania przepisów

II SAB/Wa 174/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-12

Sprawa ze skargi H. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SAB/Wa 138/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-25

Sprawa ze skargi J. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku
1   Następne >   2