Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wa 227/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-30

Sprawa ze skargi A. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na skutek wniosku o wyłączenie stosowania przepisów ustawy

II SAB/Wa 86/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-25

Sprawa ze skargi J.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie prowadzenia postępowania w sprawie wyłączenia stosowania przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy