Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SAB/Gl 154/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-14

Sprawa ze skargi M.B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przygotowawczego przez Prokuratora Rejonowego w D.

IV SAB/Gl 12/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-03-04

Sprawa ze skargi M.C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przygotowawczego przez Prokuratora Rejonowego w D.

IV SAB/Gl 15/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-03-11

Sprawa ze skargi M.B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przygotowawczego przez Prokuratora Rejonowego w D.

III SAB/Lu 8/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-04

Sprawa ze skargi K. S. na przewlekłość postępowania Prokuratora Okręgowego w Z. w sprawie zażalenia na stanowisko wierzyciela

II SAB/Gl 1/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-22

Sprawa ze skargi I.T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej G. w G. w przedmiocie rozpoznania wniosku w zakresie odpadów

II SAB/Bk 79/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-06-28

Sprawa ze skargi I. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prokuratora Regionalnego w B. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SAB/Wr 170/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-12-12

Sprawa ze skargi D. R. na przewlekłe prowadzenie przez Prokuratora Rejonowego dla [...] postępowania w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o podjęcie zawieszonego śledztwa

II SAB/Łd 9/22 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-02-23

Sprawa ze skargi T. Ś. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prokuratora Okręgowego w P. w sprawie skargi na niezgodne z przepisami przetwarzanie danych osobowych