Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

III SAB/Wa 38/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-06

Skarga W. W. na przewlekłość Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia na postanowienie odmawiające zwolnienia z egzekucji wierzytelności

II SAB/Rz 13/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-04-18

Sprawa ze skargi E. S. na przewlekłe prowadzenie przez Wójta Gminy [...] postępowania w sprawie przyznania zasiłku szkolnego -

IV SAB/Wr 121/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-12

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania Prezesa SKO we W. w przedmiocie załatwienia wezwania w sprawie udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego

IV SAB/Wr 100/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-05

Sprawa ze skargi Z. R., na przewlekłość postępowania SKO we W. w przedmiocie załatwienia podania dotyczącego weryfikacji decyzji Kierownika ZTPS nr 1 MOPS we W. , nr [...],

II SAB/Wa 151/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-28

Sprawa ze skargi K. J. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozliczeń rocznych dotyczących pobrania nienależnego świadczenia emerytalnego

VII SAB/Wa 124/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-11

Sprawa ze skargi J. P. na przewlekłość postępowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

II SAB/Po 30/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-11

Sprawa ze skargi P. K. na przewlekłość SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 356/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-26

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Łodzi w przedmiocie obowiązku sporządzenia projektu budowlanego zamiennego

II SAB/Sz 140/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-11

Skarga S. S. na przewlekłość postępowania Dyrektora Zakładu Karnego w N. w przedmiocie świadczeń zdrowotnych

IV SAB/Wa 247/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100