Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

V SA/Wa 2243/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-26

Skarga [...] Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych