Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi X

II SAB/Bd 74/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Inspektora [...] [...] w W. w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego pozwolenia na użytkowanie obiektu

II SAB/Wa 685/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] sierpnia 2019 r. o wypłacenie wyrównania zaległego ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

II SAB/Wa 515/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku [...] o udostępnienie informacji publicznej (dot. potwierdzenia uiszczenia zapłaty za wywłaszczenie)

II SAB/Wa 514/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku [...] o udostępnienie informacji publicznej (dot. tytułu prawnego do wywłaszczenia)

II SAB/Wa 512/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku [...] o udostępnienie informacji publicznej (dot. rozliczeń finansowych)

II SAB/Wa 397/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku [...] o udostępnienie informacji publicznej (dot. decyzji Ministra Rolnictwa o odrolnieniu pastwiska)

II SAB/Wa 507/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku [...] o udostępnienie informacji publicznej (dot. potwierdzenia doręczenia zawiadomień)

II SAB/Wa 513/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku [...] o udostępnienie informacji publicznej (dot. protokołu parcelowego)

II SAB/Wa 399/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej,

II SAB/Wa 511/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku [...] o udostępnienie informacji publicznej (dot. protokołu zdawczo
1   Następne >   2