Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi X

II SAB/Wa 563/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-30

Sprawa ze skargi K. O. na przewlekłość postępowania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z [...] października 2018 r. o naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych