Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd WSA w Szczecinie X
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SAB/Sz 101/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-09-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w S. w przedmiocie wszczęcia postępowania wyjaśniającego