Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6299 Inne o symbolu podstawowym 629 X

I OSK 935/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-23

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, orzeczenia w sprawie przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa

I OSK 363/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z.B. na postanowienie Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania