Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Wa 943/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-01

Skarga J. S. na niewykonanie przez Burmistrza [...] wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2651/14

II SA/Wr 736/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-11-04

Sprawa ze skargi D. W., M. W., M. W. i J. W. w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Gminy T. grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt III SA/Wr 3/09