Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

III SAB/Gd 22/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-08-13

Sprawa ze skargi J. N. na niewykonanie wyroku WSA w Gdańsku , sygn. akt [...] przez Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

II SA/Ol 544/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-08-18

Sprawa ze skargi R. Ł. na pismo Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie świadczenia mieszkaniowego

II SAB/Sz 101/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-09-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny w S. w przedmiocie wszczęcia postępowania wyjaśniającego