Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gd 716/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-12-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie

VII SA/Wa 2276/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-10

Sprawa ze skargi L. H. na działanie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

IV SAB/Wa 1154/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Ol 934/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na budowę

III SAB/Wr 987/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-12-09

Sprawa ze skargi S. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

II SA/Ke 906/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2019-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie nakazu wykonania robót budowlanych

IV SA/Wr 475/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-12-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

IV SAB/Po 223/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-12-10

Sprawa ze skargi M. S. na przewlekłość i bezczynność Wojewody w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt stały

II SAB/Kr 404/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-12-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Wa 2417/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie utraty statutu osoby bezrobotnej
1   Następne >   +2   +5   8