Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SAB/Wa 159/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie paszportu

II SA/Sz 276/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-04-12

Sprawa ze skargi R. M. na Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w przedmiocie aktu stanu cywilnego

II SA/Sz 275/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-04-12

Sprawa ze skargi R. M. na Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w przedmiocie aktu stanu cywilnego

IV SAB/Wa 100/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku