Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Gd 78/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego [...] w przedmiocie odmowy wpisania do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o przysposobieniu