Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OPP 9/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-15

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie przewlekłości postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1005/14 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 662/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępnienia adresu zameldowania

IV SA/Wa 287/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

IV SA/Wa 661/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępnienia adresu

IV SA/Wa 2110/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępnienia danych adresowych ze zbioru PESEL

IV SA/Wa 2257/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

IV SA/Wa 1567/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy uchylenia lub zmiany decyzji

IV SA/Wa 766/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 1224/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wydania paszportu

IV SA/Wa 1303/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2