Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Ke 1114/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-01-31

Sprawa ze skargi J.R. na Urząd Miasta Wydział Spraw Obywatelskich w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Krakowie sygn. akt II SA/Kr 404/02

II SA/Bd 924/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-10-19

Sprawa ze skargi Mieczysława R. na Urząd Miasta T. w przedmiocie wydania dowodu osobistego

II SA/Bk 52/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie odmowy wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Bk 54/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie odmowy wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Wr 28/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-03-24

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego