Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Kr 1400/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-04

Sprawa ze skargi S. T. na pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie czynności meldunkowych

III SAB/Lu 49/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-09-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego

III SAB/Kr 55/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-28

Sprawa ze skargi E. S. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta

III SA/Kr 1077/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-30

Sprawa ze skargi E. M.-S. na czynność materialno-techniczną Prezydenta Miasta w przedmiocie pozostawienia wniosku o wymeldowanie bez rozpoznania

III SA/Łd 471/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-07-11

Sprawa ze skargi M. D. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi Miasta [...] grzywny za niewykonanie punktu 2 wyroku WSA w Łodzi w sprawie o sygnaturze III SA/Łd 1155/11

II SA/Gl 1438/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta K. w przedmiocie wymeldowania

IV SAB/Wr 52/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-14

Sprawa ze skargi M. P. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta G. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego