Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Wr 24/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-30

Skarga R. D. na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

IV SA/Wa 2572/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Wr 154/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SA/Kr 2108/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-02

Skarga G. M. na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SA/Lu 1123/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody L. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ke 1090/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Rz 172/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Ke 1055/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Ke 119/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Rz 441/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [.] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego
1   Następne >   +2   +5   +10   23