Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 1148/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia

II SA/Bk 98/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Kr 291/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

III SA/Kr 1133/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II SA/Bk 794/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy zameldowania na pobyt stały

IV SA/Wa 434/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zameldowania na pobyt czasowy

IV SA/Wa 435/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zameldowania na pobyt czasowy