Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 951/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie odmowy wydania odpisu zupełnego aktu urodzenia

III SA/Lu 167/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-10-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

IV SA/Wa 2787/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego