Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi X

I SAB/Wa 168/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 1603/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-05

Skarga A. O. i Z. O. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. I SAB/Wa 302/18