Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VIII SA/Wa 575/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 1129/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SAB/Wa 431/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wniosku o ustanowienie kuratora spadku

I SA/Wa 1850/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania