Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6072 Scalenie oraz podział nieruchomości X

II SAB/Rz 3/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-02-26

Skarga J. Ch. na bezczynność Burmistrza J. w sprawie ustalenia przyczyn i osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie

II SAB/Gl 22/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie niewydania postanowienia opiniującego podział nieruchomości

II SA/Bk 231/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta H. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

II SA/Op 99/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Bd 80/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

II SAB/Bd 35/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-11-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza W. w przedmiocie scalenia nieruchomości

II SA/Ol 126/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I SAB/Wa 216/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Dzielnicy [...] Miasta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie kopii dokumentów z akt sprawy

II SA/Sz 453/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-05-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego

II SAB/Bk 53/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-11-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza S. w przedmiocie wydania decyzji o podziale nieruchomości.
1   Następne >   3