Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6072 Scalenie oraz podział nieruchomości X

II SA/Wr 306/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we W. - Delegatura w L. w przedmiocie zezwolenia F. F. na podział działki nr [...], obr. [...] B. w G.;

IV SAB/Po 61/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-11-08

Sprawa ze skargi W.S. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Urząd Miasta L. w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Bd 859/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-10-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Po 60/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Urzędu Miasta L. w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Ke 372/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2019-07-10

Sprawa ze skargi W.M. w przedmiocie niewykonania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach wyroku WSA w Kielcach w sprawie sygn. akt II SA/Ke 534/18