Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi X

I OSK 1991/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-12

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi E. S. na postanowienie Ministra Budownictwa z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji podziałowej