Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6072 Scalenie oraz podział nieruchomości X

I SA/Wa 1258/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-30

Sprawa ze skargi K. M. na Prezydenta W. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku NSA , sygn. akt I SA 1815/97

I SAB/Wa 482/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-15

Sprawa ze skargi K. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

II SAB/Gd 125/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-10-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

II SA/Gl 294/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-07-08

Sprawa ze skargi J. P., M. P., U. B., Z. P. w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezydentowi Miasta R. w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Gliwicach w sprawie podziału nieruchomości

II SA/Ke 393/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-07-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezydenta Miasta w przedmiocie opinii odnośnie podziału nieruchomości

I SAB/Wa 34/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-06

Sprawa ze skargi M.Z. na przewlekłość Prezydenta [...] w przedmiocie postępowania w sprawie podziału nieruchomości

I OSK 794/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-21

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta m. st. Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie decyzji

I SA/Wa 2428/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta W. w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Ke 392/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-07-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezydenta Miasta w przedmiocie opinii odnośnie podziału nieruchomości

II SAB/Lu 55/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-09-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie zatwierdzenia podziału działki
1   Następne >   3