Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6072 Scalenie oraz podział nieruchomości X

II SA/Rz 1583/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie zaopiniowania projektu podziału działek

II SA/Ke 113/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

I OSK 3212/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I OSK 3240/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Bd 1311/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Ol 1343/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie projektu podziału działki

II SA/Łd 405/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zmiany decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

II SA/Po 236/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Koninie w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o podziale nieruchomości

II SA/Bd 212/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-08-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zaopiniowania projektu podziału nieruchomości

II SAB/Gd 116/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-08-24

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie nieważności decyzji dotyczącej zatwierdzenia podziału nieruchomości
1   Następne >   3