Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6072 Scalenie oraz podział nieruchomości X

II SA/Go 304/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-05-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wójta Gminy w przedmiocie wyznaczenia terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego

II SA/Bk 539/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy N. - S. w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

II SAB/Rz 43/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-07-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości

I OSK 1361/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy I. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości

II SA/Go 38/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-02-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wójta Gminy w przedmiocie wyznaczenia terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego w sprawie

II SAB/Wr 51/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-09-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Cz. B w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału działki

I SA/Wa 1/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy W. w przedmiocie podziału nieruchomości

II SAB/Bk 43/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Sz. w przedmiocie opinii w sprawie wstępnego podziału nieruchomości

II SAB/Gd 98/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-07-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie nieuznania za stronę w postępowaniu o podział nieruchomości
1   Następne >   3