Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 459/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-24

Sprawa ze skargi E. P. i R. P. w przedmiocie wymierzenia grzywny Ministrowi Infrastruktury w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1714/05

I SA/Wa 248/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1623/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1654/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji