Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1184/18 - Postanowienie NSA z 2019-09-05

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie złożenia propozycji pracy

I OSK 872/18 - Postanowienie NSA z 2019-09-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Kielcach w sprawie ze skargi A. Z. na akt Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach nr [...] w przedmiocie określenia warunków zatrudnienia

I OSK 826/18 - Postanowienie NSA z 2019-09-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Kielcach w sprawie ze skargi E. N. na akt Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach nr [...] w przedmiocie określenia warunków zatrudnienia postanowienie:

I OSK 871/18 - Postanowienie NSA z 2019-09-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Kielcach w sprawie ze skargi Z. S. na akt Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach nr [...] w przedmiocie określenia warunków zatrudnienia

I OSK 2469/18 - Postanowienie NSA z 2019-09-24

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie złożenia propozycji służby

I OSK 612/18 - Postanowienie NSA z 2019-09-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w przedmiocie nieprzekazania odwołania do organu wyższej instancji

I OSK 349/18 - Postanowienie NSA z 2019-09-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie propozycji określającej nowe warunki pełnienia służby

I OSK 614/18 - Postanowienie NSA z 2019-09-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie nieprzekazania odwołania do organu wyższej instancji

I OSK 649/18 - Postanowienie NSA z 2019-09-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie nieprzekazania odwołania do organu wyższej instancji

I OSK 611/18 - Postanowienie NSA z 2019-09-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie nieprzekazania odwołania do organu wyższej instancji
1   Następne >   2