Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X

II SA/Wa 1600/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-09

Sprawa ze skargi T.W. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej w W. w przedmiocie określenia związku uszczerbku na zdrowiu ze służbą

II SA/Wa 723/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-24

Sprawa ze skargi E. Z. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w przedmiocie określenia stopnia inwalidztwa i związku schorzeń ze służbą

II SA/Wa 1701/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-25

Skarga M.S. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej nr [...] w przedmiocie uznania funkcjonariusza za inwalidę i ustalenia związku schorzenia ze służbą