Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wa 1994/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki w przedmiocie zwrotu wniosku

IV SA/Wa 1994/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-11

Sprawa ze skargi Z. H. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1994/11

I SA/Wa 108/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego