Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1088/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 2101/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-30

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 784/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-12-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Nr [...] [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania postanowienia w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia