Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

III SA/Gd 385/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-25

Sprawa ze skargi A. L. w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi [...] z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdańsku o sygn. akt III SA/Gd 54/13

III SA/Gd 386/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-25

Sprawa ze skargi A. L. w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi [...] z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdańsku o sygn. akt III SA/Gd 55/13