Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 78/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-17

Sprawa ze skargi T. G. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu [...] [...] w Ł. wyroku WSA w Łodzi w przedmiocie budowy fundamentów pod rozbudowę budynku gospodarczego

II SA/Wr 741/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-05

Sprawa ze skargi S. C. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego dla miasta W. wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 86/13

II SA/Łd 976/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-29

Sprawa ze skargi S. M. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanemu w B. za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie II SAB/Łd 29/13 w przedmiocie legalności budowy i użytkowania budynku mieszkalnego i gospodarczego

II SA/Wr 115/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-19

Sprawa ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. [...] w K. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 4/12

II SA/Łd 579/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-20

Sprawa ze skargi S. M. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanemu w B. za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie II SAB/Łd 172/14, dotyczącej bezczynności w przedmiocie samowolnej przebudowy budynku handlowego

II SA/Kr 529/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-08-18

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. po wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie sygn. VII SA/Wa 749/14

II SA/Go 546/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-09-25

Sprawa ze skargi S.G. w przedmiocie wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za niewykonanie wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. , sygn.. akt II SAB/Go 143/14

II SA/Kr 1378/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-12-03

Sprawa ze skargi J. P. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt III SA/Kr 144/12 przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z.

II SA/Go 869/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-11-30

Sprawa ze skargi M.H. w przedmiocie niewykonania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. , sygn. akt II SA/Go 143/14

II SA/Go 675/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-11-13

Sprawa ze skargi M.H. w przedmiocie niewykonania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. , sygn. akt II SA/Go 143/14
1   Następne >   2