Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wr 741/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-05

Sprawa ze skargi S. C. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego dla miasta W. wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 86/13

II SA/Wr 115/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-19

Sprawa ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. [...] w K. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 4/12