Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 392/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-04

Sprawa ze skargi A. O. na niewykonanie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju punktu trzeciego wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 222/12 dotyczącego kosztów postępowania

IV SA/Wa 973/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-05

Sprawa ze skargi S. M. o wymierzenie grzywny Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju za niewykonanie wyroku sygn. akt I SAB/Wa 474/14