Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi X

II GSK 2218/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-08

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. , sygn. akt V SA/Wa 2077/15 w zakresie odrzucenia skargi M. O. Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w W. na niewykonanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa orzeczenia WSA w W. o sygn. akt V SA/Wa 2258/13